DNR Sy – Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2013