DNR SY – Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2015