Vzor smlouvy Domov pro osoby se zdravotním postižením – Svéprávný