Duhové křídlo 2022

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují jubilejní 10. ročník ceny „Duhové křídlo“.

 

Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Cena je udělována v těchto kategoriích:

  1. kategorie I. – Profesionál
  2. kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop
  3. kategorie III. –  Poskytovatel sociálních služeb
  4. kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Od 1. března do 30. června 2022 mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a portálu www.duhovenoviny.cz. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz, případně poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Uzávěrka došlých návrhů je 30. června 2022.

Vyhlášení vítězů všech kategorií a slavnostní předání cen se uskuteční dne 22. září 2022 od 15 hodin v Pardubicích.