Sociálně terapeutická dílna

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje ambulantní službu sociálně terapeutická dílna osobám od 19 do 64 let s kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením a duševním onemocněním.

Sociální služba sociálně terapeutická dílna se poskytuje přednostně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, v případě volné kapacity se poskytuje rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Okamžitá kapacita – 10

Poslání služby
Poslání STD spočívá v podporování dospělých osob se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme a rozvíjíme samostatnost uživatele.

Zásady poskytování služby
1. zachovávání lidské důstojnosti – každý klient je partner
2. respektování individuálních potřeb – u každého klienta respektujeme jeho možnosti, schopnosti, potřeby, názory.
3. působit aktivně a tím motivovat k činnostem, které napomáhají sociálnímu začleňování a řeší tak nepříznivou sociální situaci klienta
4. podporovat rozvoj samostatnosti – záměrem pracovní činnosti je snaha o co největší míru samostatnosti klienta,
Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

Cíl služby
Klient se dlouhodobě, pravidelně a systematicky upevňuje, připravuje a zdokonaluje v pracovních a sociálních návycích a dovednostech, což umožňuje jeho vlastní seberealizaci v pracovním uplatnění a zvyšuje tak kvalitu života.

Nabídka služeb a péče
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
– pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
– zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
– pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
– nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
– nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
– nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
– pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Z nabídky služeb si klient vybere pouze ty, které potřebuje. Tyto služby jsou pak poskytovány individuálně dle míry potřebnosti klienta.

 

Místo poskytování služby
Purkyňova 252/14, Svitavy, Tkalcovská 381/1, Svitavy
– rukodělné činnosti – výroba svíček, šperků, věnců, dekorativních a dárkových předmětů, práce s papírem, práce s textilem, práce se dřevem, dárkové kazety aj. Výroba různých dárkových a užitkových předmětů.
– práce s přírodninami – péče o květiny, mobilní zahrádky

Časové rozvržení STD
Celoroční provoz, pracovní doba zaměstnanců – 7,00 – 15,30 hod.

V rámci STD je provozována kavárna CAFE ROZCESTÍ
Kavárna Café Rozcestí je provozována Domovem na rozcestí Svitavy. V kavárně probíhá pracovně tréninkový program pro osoby s mentálním postižením. Klienti zde pracují jako obsluha návštěvníků, za přítomnosti asistenta. Nabízíme výběr teplých a studených nápojů a dalšího drobného občerstvení. Můžete si zakoupit drobné výrobky z našich dílen, různé praktické, dárkové a upomínkové předměty a čerstvě praženou kávu. V Café Rozcestí se mohou pořádat různé kulturní a soukromé akce, dětské párty apod. Součástí kavárny je i dětský koutek a příjemná venkovní terasa.
Naše kavárna je bezbariérová, včetně bezbariérového WC. Je možná návštěva i s domácími mazlíčky. Vnitřní prostory kavárny jsou nekuřácké, kuřáci naleznou své místo v prostoru venkovní zahrádky.
Kavárna se nachází na adrese:
ulice Purkyňova 252/14, Svitavy

Otevřena každé úterý až čtvrtek od 13:00 – 18:00.

 

V kavárně také najdete na prodej výrobky našich klientů.

V prostorách budovy je možnost pořádat soukromé či firemní akce. K dispozici je kuchyňský koutek se základním vybavením, sociální zařízení vč. bezbariérového WC. Pokud chcete využít k posezení naše prostory, neváhejte nás kontaktovat.

Kavárna Café Rozcestí nově navázala spolupráci s pražírnou kávy Henri, která sídlí v Olomouci. Odebíráme od nich kávy Premium a Excellent. Kávu si v kavárně můžete zakoupit v originálním balení s logem města Svitavy.