Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů podle nařízení GDPR

Domov na rozcestí Svitavy jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v souladu se zákonnými normami.

Účel a způsob zpracování je uvedený v Registru agend, pravidla jsou popsána ve Směrnici N03/2018 Ochrana osobních údajů dle nařízení EU. Tyto a další dokumenty podle nařízení GDPR jsou k dispozici u statutárního zástupce organizace.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je paní Jolana Zerzánová.