Stížnosti

Naše organizace respektuje lidská práva, důstojnost a oprávněné zájmy klientů. Smyslem je, aby bylo právo klientů stěžovat si důsledně chráněno. Stížnosti, připomínky, podněty jsou vnímány jako zdroj informací o poskytování sociálních služeb a jako důležitý zdroj pro zlepšování kvality poskytovaných služeb

Jako stížnost evidujeme a řešíme vyjádřenou nespokojenost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby vyžadující složitější řešení než jenom okamžitou reakci.

Mail Write Icon | IconExperience - Professional Icons » O-Collection

JAK STÍŽNOST PODAT?

Formy a způsoby podání stížnosti:
Ústní podání stížnosti
Písemná
Elektronická
Telefonická
Anonymní

Kontaktní adresa:
Domov na rozcestí Svitavy
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy
Tel.: 468 008 104

e.mail.: podatelna@dnrsvitavy.cz

Stížnosti v DNR Svitavy evidují a vyřizují pověření pracovníci.