Informace o provozu podatelny

Adresa pro doručování dokumentů:

Analogová forma – podatelna Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

Elektronické podání – může být doručeno na technickém nosiči typu CD ROM/RW; USB flash disc. Technický nosič bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek od 7:00 do 14:30 hodin.

Elektronická adresa podatelny: jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz; ucetni@dnrsvitavy.cz

Identifikátor datové schránky: w5tvqbp

Organizace přijímá dokumenty v digitální podobě v následujících datových formátech:

  • pdf (Portable Document Format);
  • html/htm (Hypertext Markup Language Dokument);
  • txt (prostý text);
  • doc/docx (MS Word Document);
  • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet);
  • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
  • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group);
  • tif/gif (Tagged Image File/Graphies Interchange Format