Zapojení do projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro muže, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Poskytováním těchto služeb minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci.

 

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021