Zapojení do Projekt Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji