Veřejná zakázka č. 01/2014

Zadavatel: Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
Název zakázky: Dodávka pracích a pomocných pracích prostředků
Bližší informace podá pracovník: PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka ,  tel.: 468 008 104
Nabídku předložit: písemně v uzavřené obálce označené slovy Neotvírat – veřejná zakázka – “ Dodávka pracích a pomocných pracích prostředků“

na adresu: Domov na rozcestí Svitavy, T .G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy  do 27. 6. 2014.
Zveřejněno od 27. 5. 2014 do 27. 6. 2014

Předpokládaná realizace: červenec 2014