Benchmarkingová databáze sociálních služeb v Pardubickém kraji

Cílem je poskytnout pracovníkům odpovědným za vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje analytické nástroje a informace potřebné pro jeho vytvoření.

Realizace projektu byla zahájena 1.12.2010 a bude trvat do 30.4.2012

Systém poskytovatelům sociálních služeb umožní srovnání vlastních výsledků se stejnými / obdobnými službami, sdílení dobré praxe, vzájemnou výměnu informací a zkušeností.

Veřejná zakázka bude realizovaná v rámci Individuálního projektu PaK „Podpora dostupnosti akvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státníjo rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Specifické cíle:

  • Vytvořit metodiku
  • Připravit funkční benchmarkingovou softwarovou aplikaci
  • umožnit sběr dat poskytovatelů soc. služeb
  • zpracovat analýzy
  • proškolit pracovníky