Jak se žije s postižením

Realizátor projektu Základní škola T.G.Masaryka
Partner: Domov na rozcestí Svitavy

Ve spolupráci se Základní školou T.G. Masaryka ve Svitavách jsme se zapojili do projektu „Jak se žije s postižením.

Projekt „Jak se žije s postižením“ je aktivitou, kdy se žáci a žákyně 9. třídy základní školy T. G. Masaryka seznamují s životem postižených lidí. Čekala na ně série přednášek od speciálního pedagoga Domova na rozcestí na téma tělesné postižení, smyslové postižení a na závěr přednáška na téma Jak se žije s mentálním postižením. Poslední přednášku doplnily i dvě klientky našeho domova  paní Božena Kulhavá a paní Jiřina Novotná. Povídáním o chráněném bydlení, vlastních zkušenostech, zájmech a pohledem na svůj běžný život. Po přednáškách čekala na studenty vždy nějaká hra nebo aktivita zaměřená na probíranou tematiku (žáci trávili den na invalidním vozíku, zkoušeli orientaci v prostoru, modelovali jako nevidomí aj.). Speciální kompenzační pomůcky na ukázku zapůjčil Domov na rozcestí. V nejbližších dnech na žáky čeká návštěva Ateliéru Domova na rozcestí, kde se zúčastní společně s našimi klienty lekce muzikoterapie.

Již dnes má projekt velké množství pozitivních ohlasů, jak ze strany dětí a pedagogů, tak ze strany naší organizace. Jsme rádi za takovéto otevřené projekty, které spějí ke vzájemné spolupráci a integraci našich klientů. Rádi je podpoříme technicky (zapůjčení pomůcek) a pedagogicky (odborné přednášky), tak jak tomu bylo i u této aktivity.