Projekt podporované zaměstnávání ve Svitavském regionu

 

Základní ideou celého projektu je zavedení služby  Podporovaného zaměstnávání do Svitavského regionu(Jako specifické služby zaměřené na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním v oblasti pracovního uplatnění)

Zavedením služby bude zajištěno aktivní zapojení lidí z cílové skupiny, které povede k získání pracovního uplatnění těchto lidí.

Projekt bude realizován v období červenec 2011-červenec 2013

Realizátor projektu je Rytmus Chrudim, o.p.s., Chrudim

 

Hlavní cíle projektu:

  • Umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si zaměstnání.
  • Zvýšit úroveň dovedností a samostatnosti lidí se zdravotním postižením v oblasti zaměstnání.
  • Posílit motivaci k pracovnímu uplatnění.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Individuální poradenství
  • Pracovní asistence– jde o přímou podporu při cestování do zaměstnání a na pracovišti. Podpora směřuje k postupnému osamostatnění při cestě do práce i na pracovišti.
  • Job kluby – skupinová práce, na které se řeší témata týkající se pracovního uplatnění
  • Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání
  • Rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC

 

Aktivity projektu jsou určeny pro lidi, kteří jsou významně znevýhodněni.