Projekt PROFESIONÁL

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00034
Realizátor: Dům techniky Pardubice spol. s r. o.

Partneři:

  • Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha
  • Domov pod Kuňkou
  • Domov pod hradem Žampach
  • Domov na rozcestí Svitavy
  • Domov u studánky

Datum zahájení: 1. 6. 2010
Datum ukončení: 31. 5. 2012

Cíl projektu: Posílení odborných kompetencí vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří pracují v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením.

Tématické oblasti:

  • Management a kvalita (6 témat vzdělávání)
  • Tým a týmová spolupráce (2 témata vzdělávání)
  • Klient – pomáhající (12 témat vzdělávání)


Přehled kurzů pro pracovníky v sociálních službách

Prehled kurzů pro vedoucí pracovníky

Školení v Domově na rozcestí Svitavy:

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.