Svojanovem bezpečně

Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úspěšném projektu, jehož realizátorem je městys Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Svojanovem bezpečně“ , který realizátor předkládal s žádostí o dotaci PRV – osa IV. 1.2. realizace  místní rozvojové strategie ve výzvě vyhlášení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska .

Realizace projektu:

Klienti Domova na rozcestí Svitavy se na realizaci podíleli formou převzetí partnerství na vybranými sloupy elektrického vedení, na kterých jsou umístěny lampy veřejného osvětlení. Tyto sloupy klienti označili výtvarným motivem, který obsahuje text „Svítím bezpečně pro Svojanov“. Celá akce se uskutečnila v sobotu 28.8.2010.
Na tomto místě chceme poděkovat představitelům městyse Svojanova za velmi milé a přátelské přijetí, kterého se nám dostalo.