Transformace – projekt INSTAND

Domov na rozcestí Svitavy je zahrnutý do projektu:“Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji“ .Tento projekt je financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu bylo podpořeno šest příspěvkových organizací Pardubického kraje prostřednictvím odborných konzultací, vzdělávání a supervize. Cílem je zpracování transformačních plánů zapojených zařízení. Partnerem projektu je Krajský úřad Pardubického kraje.

Transformace sociálních služeb v ČR představuje proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.