Zvelebení odpočinkové zony a vybudování veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov

Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úspěšném projektu, jehož realizátorem je městys Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Zvelebení odpočinkové zony a vybudování veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov“ , který realizátor předkládal s žádostí o dotaci PRV – osa IV. 1.2. realizace  místní rozvojové strategie ve výzvě vyhlášení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska.

Realizace projektu:

Klienti se budou na realizaci projektu podílet spoluprací při úpravě oddychové zony u jezu, a to apolečným sázením nových stromů – 11 vrb.